●Tokyo Sushi Academy Tsukiji Branch●
When there is a fish , there is a sushi. Try as many as you can.
#anago #sushi #sake #sawara #nigiri #mackerel

【SHOP INFO.】

Shop name Tokyo Sushi Academy Tsukiji Branch
address Tsukiji KY Bldg 2F 4-7-5, Tsukiji Chuo-ku, Tokyo, Japan, 104-0045
Hours Weekdays:9:00~15:00
Holiday Sunday
HP https://sushimaking.tokyo/
Book now https://www.tablecheck.com/en/shops/sushiacademy/reserve
Map Google map

Follow me!