●Tokyo Sushi Academy Tsukiji Branch●
Such a rich sushi plate
#seaurchin #prawn #ikura #salmonroe #tuna #beefsushi #arkshell #nigiri #sushi #tokyo

【SHOP INFO.】

Shop name Tokyo Sushi Academy Tsukiji Branch
address Tsukiji KY Bldg 2F 4-7-5, Tsukiji Chuo-ku, Tokyo, Japan, 104-0045
Hours Weekdays:9:00~15:00
Holiday Sunday
HP https://sushimaking.tokyo/
Book now https://www.tablecheck.com/en/shops/sushiacademy/reserve
Map Google map

Follow me!